1. POJAM: Tai či čuan i Či Kung
 2. Kratka ISTORIJA veštine TČČ
 3. Taiči čuan Forme
 4. Taiči čuan (Či kung) i ZDRAVLJE

 

POJAM Tai či čuan i Či Kung

TAI ČI ČUAN / TAI-đi ĆUeN je pravilan izgovor kineskog ideograma /, ili popularno TAIČI, je naziv za jednu drevnu kinesku veštinu koja postaje sve popularnija u celom svetu. Mnogi je nazivaju ”meditacija u pokretu”, ”veština za zdravlje i dugovečnost”, ”ples kineskih mudraca”,”kineska usporena gimnastika”, ”akupunktura u pokretu” itd. Svaki od ovih naziva je tačan ali nije potpun jer upućuje samo na jedan aspekt tj. segment ove kompleksne veštine. Tai či čuan je sve napred rečeno meditacija, ples, zdravlje, dugovečnost… Pokreti su spori, liči na gimnastiku, ali je mnogo više od običnog vežbanja.

TAI ČI ČUAN se piše  i grafički predstavlja simbolom  JIN-JANG
Prva dva ideograma TAI ČI – pojam iz kineske filozofije koji ima mnogo značenja. Jedno od značenja ovog znaka je ”Vrhovna konačnost ” odnosno beskonačnost, vrhunac, savršenstvo… Grafički izraz Tai čia je poznati simbol JIN-JANG – krug podeljen linijom u obliku latiničnog slova ”S” u dva ribolika polja, crno i belo polje sa dva kružića, beli kružić u crnom polju i crni kružić u belom polju. ČUAN – znači šaka, kretanje, vežba… Tako da Tai či čuan, doslovan prevod kineskih ideograma, znači: vrhovna, konačna šaka, vežba. No svaki prevod sa kineskog jezika skriva u sebi velike zamke, pa je s toga i ovakvo prevođenje samo informativno.

Mada, Tai či čuan spada u VU ŠU – kineske borilačke veštine, danas u Kini i u svetu je sve popularniji i zastupljeniji neborilački (zdravstveni i meditativni) aspekt ove veštine. Tai či čuan, drevna kineska borilačka veština, danas postaje sve popularnija kao veština za postizanje i očuvanje zdravlja i dugovečnosti. U kombinaciji sa ČI KUNG vežbama služi kao dopunska metoda za poboljšanje zdravlja i lečenje u medicinskim ustanovama…

ČI KUNG, Ći kong, Či gun… - su različiti prevodi dva kineska ideograma. Prvi ideogram ČI- je univerzalna energija koja ispunjava čoveka, sva živa bića i ceo kosmos. Kung – je skraćena varijanta ‘Kung fu”-umeće, maistorstvo veština stečena u slobodnom vremenu. Doslovan prevod reči ČI KUNG je ”energija i vreme” u značenju da je Či kung ”umeće da se poveća i primenjuje energija, što se postiže tokom vremena treniranjem i upornošću”.

Tokom vekova razvile su na hiljade različitih Či kung vežbi, stvoren je veliki Či kung sistem sastavljen od više pravaca – škola Či kunga. Poznate su velike škole Či kunga, npr. Taoistički Či kung, Medicinski Či kung, Či kung borilačkih veština, itd. Svaka od ovih škola iz svog ugla posmatra, razvija i obogaćuje ČI KUNG sistem. I pored određenih različitosti svim školama u sistemu Či kunga je zajednički jedan i jedinstven cilj- da Či kung bude ”sredstvo za kultivisanje životne energije”, za postizanje zdravlja, dugovečnosti i način za postizanje spajanja i harmonije sa Prirodom.

Tai či či kung je deo Či kung sistema koji se praktikuje u sklopu Tai či čuan veštine. Šire gledano Tai či čuan forme i Tai či čuan su vrsta Či kunga. Poznate su stotine različitih Tai či Či kung vežbi, od veoma kratkih i jednostavnih do dugačkih i veoma složenih formi.

Kratka ISTORIJA veštine TČČ

Tačno poreklo i vreme nastanka Tai či čuana sakriveno je u dalekoj prošlosti Kine. Koreni Tai či čuana se naziru u legendama i fragmentima koji su sačuvani u istoriji više-vekovne kulture kineskog naroda. U literaturi postoji više različitih teorija. Pisani i drugi sačuvani istorijski podaci datiraju jos od perioda Ming Dinastije /1368-1644/ na osnovu kojih se može sa sigurnoću pratiti dalji razvoj Tai či čuana.
Početkom 13.veka u Kini je živeo čovek koji se zvao ČANG SAN FENG, koga mnogi smatraju osnivačem Tai či čuan veštine. Postoji podatak da je rođen 09.04.1247. godine i mnogo sačuvanih priča i legendi o njemu. On je kreirao i prikazao nešto do tad neviđeno – borilačku veštinu koja nije koristila snagu mišića, već unutrašnju snagu, zvanu ČI. Čang San Feng pažljivo je pronicljivo posmatrao pojave u prirodi /npr.borbu zmije i ždrala, i sl./ i uočavao određene zakonitosti, koristio priorodni put TAO – i postavio temelje veštine Tai či čuana. Osnove i principe koje je on postavio – ”princip popuštanja ” – mirnoća i polaganost pobeđuju silu i agresivnost, princip ravnoteže, princip KRUG-a, kružnih kretnji, itd, suština su ove veštine.

Na osnovu pisanih dokumenata iz perioda Ming Dinastije /1368-1644/ sledi da je najstariji oblik Tai či čuana nastao i razvijao se u ČEN familiji iz Venksian oblasti, Henan provincija. Kroz niz generacija ova veština se negovala, razvijala i prenosila kao velika porodična tajna sa oca na sina.

Širenje Tai či čuan veštine, van kruga familije Čen, počinje JANG LU ČAN /1779-1872/. Od njegovog vremena do danas Tai či čuan se veoma razvio i menjao. Nastao je veliki broj stilova i škola. Danas su u Kini i u svetu najpoznatiji i najrasprostranjeniji stilovi Tai či čuana: ČEN, JANG, VU i SUN stil.

Savremeni period razvoja Tai či čuan veštine počinje 1950-tih godina u Kini.Tada su državni organi i institucije NR Kine ( Ministarstvo kulture i sporta NR Kine, sportska Vu-šu akademija u Pekingu itd.) počele organizovano i sistematski da se bave Tai či čuan veštinom u cilju poboljšanja zdravlja nacije. Angažovani su čuveni maistori Tai či čuana, npr. JANG ČENG FU i drugi, da šire Tai či čuan veštinu u mnogim gradovima Kine. Komisija za sport i kulturu NR Kine 1950. godine uzima Jang Tai či čuan kao osnovu terapeutske veštine za zdravlje i lečenje. Kako bi se postigao postavljeni cilj – poboljšanje zdravlja naroda, običnih građana – bilo je potrebno omasoviti ovu inicijativu. Pristupilo se pojednostavljenju postojećih Formi Jang Tai či čuana kako bi što veći broj ljudi za kraće vreme mogao da savlada i primenjuje osnovne vežbe Tai či čuana. Tada su nastale tzv. ”državne forme Tai či čuana” – kratka Forma 24 pokreta, Forma 48 pokreta i Forma 88 pokreta. Tako je planski i organizovano počela ekspanzija Tai či čuana u Kini. Ali, za ostatak Sveta Tai či čuan je i dalje ostao tajna. Strancima, radoznalim posmatračima ovih čudnih vežbi u parkovima u Pekingu i širom Kine niko nije hteo /ili nije smeo ? / da objašnjava i pokazuje Tai či čuan.

Kina se, počev od 1975.godine sve više otvara prema svetu. Pored ostalog i na polju kulture. Od tada Svet polako počinje da upoznaje ”tajnu veštinu Tai či čuan”. Tai či čuan se postepeno, na razne načine, putem medija /TV, film, knjiga, razne publikacije, štampa, Internet i sl. / i preko kineskih učitelja širio na sve kontinente. Dospeo je, i vežba ju ga, u Americi, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, i širom Evrope.

Danas je Tai či u svetu najrasprostranjenija, najzastupljenija terapeutsko-rekreativna aktivnost. Prema podacima sa Interneta, Tai či čuan je veština koju trenutno uči i vežba više od 80 miliona ljudi.

 

Što ne bi i Vi naučili Tai či ?
Imate priliku, imate gde….. probajte, pridružite nam se!
 

Zapažanje: Koliki značaj Kinezi pridaju Tai či čuan veštini moglo se videti i na otvaranju Olimpijade u Pekingu 8. avgusta 2008.godine. Celom svetu su ukratko predstavili najvažnije kulturne i civilizacijske tekovine, koje su ponikle i razvijale se na kineskom tlu kroz istoriju. Izdvojili su 5 najznačajnijih pronalazaka – barut, štampa, kompas, keramika i…….. i …. iii TAI ČI ČUAN.

Ova tema je veoma zastupljena i detaljno obrađena na mnogim Internet prezentacijama. Zato Vas upućujemo i na njih ukoliko želite više o ovoj temi da saznate.

FORME Tai či čuana

Tai či čuan je veoma kompleksna veština. Sastoji se od više samostalnih disciplina a to su:

 1. TAI ČI ČI KUNG jednostavne vežbe za pokretanje unutrašnje energije -ČI,
 2. TAI ČI ČUAN FORME ili formalne vežbe, vrsta Tai či či kunga, tj. vežbe u kretanju i meditacija,
 3. TUI SOU /poznat kao GURAJUĆE, LEPLJIVE RUKE – vežbe koje se rade u paru.

Tai či čuan Forme su jednostavne ili složenije vežbe sastavljene od više pokreta, elemenata, delova koji se izvode bez prekida kontinuirano po tačno utvrđenom redosledu bez oružja ili sa oružjem /Tai či mač i sl./.

Najkraća i najjednostavnija Tai či forma ima 8 pokreta i traje 2 -3 minuta. Duže su Forma 24, Forma 48,itd. do najduže tzv. dugačka forma od 108 pokreta koja traje u kontinuitetu 27- 30 minuta.

Postoje i Tai či forme sa oružjem, najčešće TAI ČI MAČ. Najpoznatije su Forma Tai či mač 32 i Forma Tai či mač 42.

Svaki stil Tai či čuana (JANG Tai či, ČEN Tai či, SUN Tai či, VU Tai či, itd.) ima svoje forme.

Taiči čuana (Či kung) i ZDRAVLJE

a/ Blagotvoran uticaj na Zdravlje

012

”Ko redovno vežba TAI ČI ČUAN
postaće savitljiv kao DETE,
zdrav kao DRVOSEČA,
miran kao MUDRAC ”  / Kineska /

 
Tai či čuan blagotvorno utiče na zdravlje.

Redovnim i pravilnim vežbanjem Tai čia poboljšava se protok unutrašnje energije u telu (ČI), protok telesnih tečnosti krvi i limfe, jačaju zglobovi, tetive i mišići… Tako se bez velikih fizičkih napora jačaju odbrambene snage organizma i preventivno deluje, da ne dođe do obolenja. Ukoliko već postoji zdravstveni problem, Tai či čuan vežbama se može zaustaviti pogoršanje zdravlja pa čak i izlečiti pojedine bolesti.

Tai či deluje na svim nivoima: na nivou tela, energije i svesti.

Delovanje Taičia je trostruko:

 1. FIZIOLOŠKO delovanje- deluje na sve organe i sisteme organa u telu,ENERGETSKO delovanje – uspostavlja sklad, ravnotežu protoka životne energije,
 2. MEDITATIVNO delovanje – jasnije sagledavanje vlastite prirode i života kroz smirivanje i praćenje svih tokova u biću, putem meditacije u pokretu.

Savremena istraživanja ukazuju da je Tai či čuan, umerenog intenziteta i opterećenja, vežba za jačanje kardiovaskularnog sistema. Vežbama Tai či čuana se poboljšava ravnoteža, smanjuje padanje i jača snaga nogu. Takođe snižava nivo stresnih hormona, pojačava respiratornu i imunu funkciju i dobro utiče na emocije.

Najčešće pominjani zdravstveni efekti:

 1. Reguliše krvni pritisak
 2. Povećava respiratorni-vitalni kapacitet bez kardiovaskularnog stresa
 3. Povećava kapacitet vežbanja
 4. Povećava snagu, mobilnost i izdržljivost
 5. Oslobađa od stresa, smiruje čitav nervni sistem, jača funkcije mozga
 6. Dublja relaksacija, bolji san
 7. Povećava imunitet za vreme i nakon vežbanja
 8. Bolje telesno držanje, jača kičmu i smanjuje probleme sa leđima i kičmom
 9. Oslobađa od negativnih emocija i smanjuje uznemirenost
 10. Smanjuje nivo hormona stresa
 11. Povećava fleksibilnost zglobova
 12. Najpreporučljivije vežbe kod oboljenja koronarnih arterija, itd.

b/ Naša iskustva

Postoji veliki broj primera o blagotvornom uticaju Tai či čuana na zdravlje koji su objavljeni ili se objavljuju u raznim medijima. Pored toga postoji veliki broj istraživanja koja su u toku i primera iz prakse pojedinih Tai či čuan Klubova koja nisu publikovana.

Naš Klub takođe ima dosta životnih primera i svedočenja o pozitivnom uticaju vežbanja na zdravlje. Od vrlo čestih, skoro svakodnevnih slučajeva prestanka glavobolje, promene raspoloženja na bolje nakon treninga, poboljšanja cirkulacije u ekstremitetima /”hladne noge i ruke”/, pa do zaustavljanja procesa osteoporoze / provereno putem med.pregleda /. Sve ove i druge primere i prikupljene podatke treba sistematizovati i objaviti.
Ovde su pisma naših ranijih i sadašnjih vežbača: Mladenović Marije i Korponai Ane iz Novog Sada.

Pismo 1: iskustvo Mladenović Marije

Ja sam Mladenović Marija, penzioner sam i imam 65 godina. Imala sam 37 godina, kada sam obolela od kičme.Dijagnoze su bile: LUMBAGO, nisam mogla stati na noge, a zbog loše cirkulacije u desnoj ruci u provokativnom položaju, imala sam i srčane smetnje. Usledile su redovne terapije u Jodnoj banji i na rehabilitaciji Kliničkog centra, a pri tom I 10 godina u banjama Madjarske.Posle terapje je pola goine dobro, pa ponovo terapije.
Pre desetak godina počela sam da za klubom ili institucijom gde se praktikuje Tai či čuan. Ne znam zasto me je privuklo, čitala samo o tome i gledala na filmskom platnu, tek mislila sam da je to prava aktivnst za mene.
2007.godine, videla sam gospodju Nadu Petrović na TV Novi Sad..Govorila je o Tai čiu. Naravno uključila sam se u vežbanje, uključila muža, kumu i mnoge poznanike. Kad sam naučila kako se pravilno vežba Tai či počela sam i sama da vežbam kod kuće. Redovno vežbam i redovno šetam (5-6 kilometara dnevno).
Kičma me ne boli, noge me služe, a cirkulacija se poboljšala. Ne osećam ni srčane smetnje. Imam samo povišen krvni pritisak. Nadam se da ću i to popraviti redovnim praktikovanjem Taj čia. Za mene je Taj či vežbanje, zdravlje, druženje i razmena pozitivne energije. /064/675-1286/

Pismo 2: iskustvo Ane Korponai

Tai či čuan Pre šest godina u maju, prolazeći Limanskim parkom zatekla sam grupu, većinom žena kako vežbaju.
Tri lepe žene u kimono odevene vežbale su ispred njih. Prizor me je fascinirao..Na tabli ispred, ili pored puta pisalo je ‘’Pristup slobodan’’ bacila sam torbu i odmah pristupila ostalima. Od tog trenutka zavolela sam Tai či.
Redovno sam odlazila sam na te vežbe i u oktobru upisala se u Klub ‘’Sun’’. Upoznala sam Nadu i Dragana Petrovića te divne ljude oni su naši učitelji.
Tai či mnogo znači u mom životu. Postala sam stabilnija., tolerantnija. Lakše komuniciram sa ljudima. Bez problema saginjem se da brišem pod. Popnem se na merdevine da okačim zavese. Nepijem nikakve lekove.Odlično se osećam mada imam 68 godina. Svake godine idemo na seminar. Divna mesta pored mora u Grčkoj. Ti susreti proširuju veštinu u pokretima. Učimo novi Či kung, vežba disanja i upravljanja sopstvenom energijom na pravi način. Ti boravci su prelepi, nezaboravni. Osveženi i odmorni vraćamo se nazad.
Pomoću Taičia lakše rešavam eventualne probleme.
Nedavno sam imala manju operaciju. Par dana provedenih u bolnici /nikakvi uslovi/ nije mi teško palo. Iz svake situacije vešto sam se izvukla. Još uvek sam na poštedi. Mnogo mi nedostaju moji dragi učitelji i moje omiljeno društvo moja druga porodica ali uskoro nastavak sledi.

Pismo 3: iskustvo Marije Savić

Na taiči sam naišla slučajno: šetala sam se i na jednom zidu videla poster, i obratila pažnju naročito na deo ?karate za zdravlje”. To me odmah zainteresovalo jer sam karate nekad trenirala, a i baš u to vreme kad sam videla poster zanimalo me da ponovo počnem nečim da se bavim. Tata se oduševio čuvši za taiči, reče da je oduvek hteo time da se bavi ali nikad nije imao nikoga da ga nauči, i posavetovao me da obavezno odem bar da vidim kako to izgleda. I tako otiđoh na prvi trening. I ostadoh. Od tad je prošlo već više od godinu dana i po dana, a ja i dalje redovno vežbam taiči čuan. Mada mi se mnogi smeju kad pomenem čime se bavim, ne obraćam pažnju na njih, jer sam videla koliko mi je taiči do sad pomogao. Možda izgleda smešno to što radimo, zato što su pokreti izuzetno spori, ali u taičiju ionako nije poenta na pokretima, već na energiji koju oni pokreću. A ta energija je neverovatna! Za sat vremena, koliko traje čas, pošteno ćete se preznojiti, nekada čak i moći da iscedite majicu, ali istovremeno napuniti neverovatno velikom količinom energije. Meni se često dešava da se posle vežbanja osećam odmorno kao da sam spavala. Takođe, prilikom nekih vežbi koje radimo, dešava mi se da energiju koja kruži osećam kako se kreće kroz stopala toliko intenzivno da jednostavno moram da ih pomerim sa zemlje da bih na trenutak prekinula protok, ali to ne mogu dovoljno dobro da opišem. Isto tako, ako niste u kondiciji, kada počnete da se bavite taičijem, posle prvih nekoliko časova možete očekivati upalu mišuća u nogama, pod uslovom da sve radite ispravno. Reč je o tome da prilikom vežbanja noge nikada ne stoje potpuno pravo, već blago savijene u kolenima, i baš su zato svi mišići aktivirani, i upravo to dovodi do upale. Ali ona brzo prolazi ako nastavite da vežbate. Ono što sam do sad primetila jeste da mi je taiči pomogao da smirim disanje, i naročito da naučim da polako izdišem kad udahnem duboko. Kada smo to radili prvi put, sećam se da sam udisala izuzetno plitko, i isto tako izdisala jako brzo. Sada je to drugačije. Zatim, godinama unazad imala sam probleme sa vratom jer su mi neki pršljenovi večito iskakali i priklještavali nerve u vratu, ali već više od godinu dana to se nije desilo. Takođe, mislim da sam se, uopšteno gledano, donekle smirila, ili bar naučila kako da mirnije reagujem u nekim situacijama. Osim ovoga što sam pomenula, verujem da je vežbanje taiči čuana na mene uticalo na još mnogo načina, ali ovo su najoučljiviji pozitivni efekti koji se odmah uoče. Sve u svemu, preporučila bih svima da bar pokušaju da se bave taičijem. Jeste istina da nismo svi stvoreni za sve i da ne možemo da se bavimo svime čime i ostali, ali sve treba pokušati, i kako će nešto delovati na nas ne možemo znati dok ne pokušamo. Baš zato treba doći na bar jedan čas, a posle će već stvari ići same po sebi.

Marija Savić, student master studija engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.