1. LIČNA KARTA KLUBA

  1. Osnivanje
  2. Delatnost
  3. Organizacija rada

 

Osnivanje

Tai či čuan se organizovano radi u Novom Sadu od 1992.god. u sekciji Karate kluba ”BUDO” Novi Sad. Tai či čuan sekciju je vodio profesor SUN DŽEN ĐUN iz Pekinga, a treninzi su se odvijali u OŠ “Đura Daničić” u Novom Sadu. U proleće 1994. godine, osnovan je TAI ČI ČUAN KLUB ”SUN” Novi Sad. Po imenu prvog učitelja Tai čia dat je naziv klubu SUN. Klub ima sedište u Novom Sadu i registrovan je u Ministarstvu sporta Srbije odn. Agenciji za privredne registre.

Delatnost

Klub SUN je registrovan za Tai či čuan, karate i srodne veštine i sportove. Delatnost za koju je registrovan Klub obavlja se pretežno na području grada Novi Sad. Osnovne aktivnosti Kluba odvijaju se u Novom Sadu ul. Trg Slobode 2.

Organizacija rada

Delatnosti, discipline  koje se praktikuju i podučavaju u  Klubu SUN: TAI ČI ČUAN i ČI KUNG, KARATE i TIBETSKA JOGA.

Aktivnosti se odvijaju u okviru:  I SUN -TAI ČI ČUAN, ČI KUNG ŠKOLA,

                                                      IISUN – KARATE ŠKOLA ZA DECU

                                                     III SUN – ŠKOLA TIBETANSKE JOGE.

Stručno- pedagoški rad u Klubu SUN vrši Nastavni tim kluba.

I. TAI ČI ČUAN, ČI KUNG ŠKOLA SUN

Osnovni sadržaj  Programa rada Taiči čuan škole SUN čine:

  1. Vežbe OPUŠTANJA
  2. vežbe DISANJA;
  3. pripremne vežbe(zagrevanje);
  4. ČI KUNG  (sistem vežbi za pokretanje unutrašnje energije ČI);
  5. TAI ČI ČUAN FORME: Forma 8, Forma 24, Forma 48 i Forma 42 -Taiči mač

Rad  se odvija u manjim grupama. Postoje REDOVNEPOSEBNE grupe.

A/REDOVNE GRUPE Tai či čuan škola SUN ima tri redovne grupe: POČETNA, SREDNJA (Nivo 1 i Nivo 2) i NAPREDNA grupa.  Svaki  grupa ima svoj  Plan i Program rada, čiji obim složenost zavise od nivoa znanja polaznika.
Program POČETNE GRUPE je osnovni program rada.To je zaokružena, kompletna celina, i može se praktikovati i samostalno kod kuće. Program za početnike ima za cilj da polaznike ”uvede u svet Tai či čuana” tj. da polaznici: a/Nauče osnovne vežbe i usvoje principe veštine Tai či čuan, b/Osete efekte i koristi po zdravlje, c/ da se osposobe da samostalno  vežbaju ili da predju na seledeći nivo i nastave vežbanje i usavršavanje u Klubu.

UPIS novih polaznika u Taiči čuan školu vrši se tokom cele godine.  Početkom oktobra i početkom februara meseca počinje se sa novim programom za početnike i preporučljivo je da se novi polaznici uključe na vreme. Povremeno se organizuje i vrši  upis u Letnju školu Taiči čuana – početkom juna meseca.Osnovni kurs, program Taiči čuana i Či kunga za početnike traje prosečno 4-6 meseci. Obzirom da je Tai či čuan kompleksna veština, za njeno razumevanje i pravilno praktikovanje potrebno je duže vreme. Ali, ko stekne dobru osnovu i oseti ”ukus” ove divne veštine baviće se njome do kraja života.

B/POSEBNE GRUPE  Posebne grupe se formiraju  samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i udruženjima. Posebne grupe imaju specifične sadržaje  i Programe  Taiči čuana i Či kunga. Sada postoje tzv.

1.”ORS  GRUPA ”- formirana u saradnji sa Udruženjem obolelih od reumatskih bolesti( ORS ). Program ove grupe bazira se na specifičnim Či Kung vežbama pogodnim za obolele od reumatskih bolesti (r.artritis, itd.).

2. ”NOVI SAD – TAI ČI GRAD GRUPA – nju čine  penzioneri u Klubovima penzionera pri Gerontološkom centru ”Novi Sad” i građani koji vežbaju Tai či čuan na otvorenom prostoru – gradski parkovi/.

NASTAVNI  TIM KLUBA SUN
Stručno pedagoški rad u Klubu obavlja Nastavni tim Kluba SUN. U timu su Dragan Petrović učitelj Taiči čuana i osnivač kluba Sun, Nada Petrović učitelj Taiči čuana i Sonja Ivanović demonstrator-asistent u Klubu Sun.

II.  SUN – KARATE ŠKOLE ZA DECU

Karate škola za decu u kontinuitetu funkcioniše od osnivanja Kluba SUN. Ranijih godina u više osnovnih škola u Novom Sadu i okolini funkcionisala je Karate škola, a trenutno  u Novom Sadu u Centru grada, Trg Slobode 2 i   Sremskoj Kamenici.
Treninzi se održavaju u večernjim časovima dva puta sedmično.

U Karate školi SUN deca savladavaju osnove karate veštine (karate tehnike, kate i samoodbrana) i programe za polaganja za pojaseve (zvanja).

U radu sa decom neguje se, primaran je zdravstveno-razvojni aspekt vežbanja:  primene karate vežbi, tehnika i principa /disciplina, red, poštovanje starijih i sl./korisnih za opšte psiho-fizički razvoj dece. Takmičarski aspekt je sekundaran
Treninge vode majstori karatea Dr. Nenad Aracki i Dragan Petrović.
Upisati  se mogu deca školskog i predškolskog uzrasta.  Upis je dva puta godišnje u septembru i februaru mesecu (početkom polugodišta).

III.  SUN -  ŠKOLA TIBETANSKE JOGE (Kum Nye)

Tradicija i praksa Tibetanske joge veoma je stara, kao i veštine Tai ci i Či kung.

Tibetanska joga (Kum Nye) zabeležena je u spisima tibetske medicine. Kum Nye je deo loze medicinskih i psihosomatskih teorija i praksi koje povezuju tibetsku sa indijskom i kineskom medicinom.Kum Nye na Tibetu je upražnjavan kao deo šireg skupa praksi – od medicinskih do jogičkih. Tibetski sistem Kum Nye – Tibetanska joga je holistički sistem koji:

- Teži opuštanju napetosti,
- Napajanju životvornih psihosomatskih i finotvornih energija,
- Preobražaju negativnih emocija u pozitivne,
- Uspostavljanju ravnoteže izmedju tela, emocija i duhovnosti

U osnovi Tibetanske joge postoje 4 klase praksi:
SEDENJE (opuštanje –svesnost – meditacija ), DISANJE, MASAŽA i VEŽBE.

Program SUN škole Tibetanske Joge obuhvata: 1. Vežbe DISANJA, 2. Vežbe OPUŠTANJE, SVESNOSTI i MEDITACIJA, 3. Druge VEŽBE iz sistema Kum Nye -Tibetanska Joge       4. Samo(masaža)
Galerija.

 

2. AKTIVNOSTI KLUBA SUN

Klub SUN svoju delatnost realizuje kroz različite vidove redovnih i povremenih  aktivnosti. Neke od ustaljenih, redovnih godišnjih aktivnsti Kluba su: REDOVNI TRENINZI,  Letnji i vikend SEMINARI,  Vežbanje na otvorenom -parkovi, izleti i vežbanje u prirodi, Rekreativno vežbanje u Klubovima panzionera, Taiči susreti, i dr.

 Redovni treninzi

Aktivnosti u Klubu SUN odvijaju se tokom cele godine. Redovni treninzi se održavaju tri puta sedmično.

Svaka Tai či grupa ima   3 treninga sedmično, po dva redovna treninga i jedan zajednički trening svih grupa. U toku redovnih treninga prelazi se redovan program za određenu grupu /uči se novo ili uvežbava/, a zajednički trening je uglavnom predviđen za uvežbavanje ili da se nadoknadi propušteno, ukoliko polaznik nijie mogao da prisustvuje redovnom času.

Jedanput mesečno (obično zadnji petak u mesecu) umesto redovnog treninga je druženje i čas izTeorije tai či čuan veštine.

Seminari

MOTIV ZA FLAJER mala

Pored treninga, va žna aktivnost Kluba su i seminari (letnji i vikend seminari) Letnji seminari Tai či čuana koji  se održavaju na moru su izvanredna prilika za vežbače da spoje odmor i vežbanje, da počnu da vežbaju ili da usavrše neki aspect Tai či čuana i Či kunga u idealnim prirodnim uslovima.

Seminari se održavaju tokom leta, na moru, do sada naj češće na nekom od grčkih ostrva (Tasos, Krf, Ketalonija).

Na morskoj obali, uz šum talasa, dočekujemo izlazak Sunca, a na kraju dana u večernjem rumenilu, pri zalasku, uživamo u ”plesu kineskih mudraca”. Iskusniji polaznici, imaju priliku da nauče nešto novo i usavrše svoju veštinu, početnici da krenu putem Tai čia i osete blagodeti vežbanja. A svi zajedno da se 10-15 dana, dva puta dnevno, ujutro i uveče, bave Tai či čuanom, uz sva uobičajena letnja zadovoljstva tokom dana /sunčanje, plivanje, izleti, večernji izlasci itd./. To je aktivan odmor, sasvim drugačiji od uobičajenog – spoj lepe i ugodne fizičke aktivnosti, meditacije i potpune relaksacije. Zato neki redovno učestvuju na letnjim seminarima.

Na letnjem seminaru Tai čia formiraju se dve grupe; novi polaznici – početnici i druga koju čine vežbači sa iskustvom - starija grupa,. Osnovna tema i cilj seminara se menjaju  svake godine tako da ucesnici seminara imaju priliku da uče novo ili da usavršavaju pojedine aspekte Taici veštine.

Zato, već sad razmislite i planirajte da vaš ovogodišnji  letnji odmor  bude drugačiji. PRIDRUŽITE nam se!

Izleti u prirodu

Jedna od fakultativnih aktivnosti Kluba SUN su izleti u prirodu. Najčešće su to poznata izletišta na Fruškoj gori /Venac, Stražilovo, Popovica, Glavica itd./. U toku akcije ”Novi Sad – Tai či grad” izleti su u letnjem periodu redovno organizovani u periodu maj – septembar. Na Tai či izlete se obično ide za vikend u prepodnevnim satima, organizovanim i individualnim prevozom do dogovorene destinacije. Vežbanje Tai čia i boravak na Fruškoj gori je izuzetan doživljaj ! Proverite!
Za sada, dok se lično ne uverite pogledajte fotografije sa jednog od ranijih izleta u našoj galeriji.

Parkovi

Vezbanje Tai či čuana i Či kunga na otvorenom prostoru, posebno u parkovima je deo tradicije Tai či čuan veštine. Svima su od ranije poznate slike i prizori masovnog jutarnjeg vežbanja iz parkova u Pekingu, Šangaju i mnogim drugim mestima sirom Kine. Sada  se slični prizori mogu videti i u većim gradovima širom Evrope,Amerike…
Akciju organizovanog masovnog vežbanja Tai či čuana i Či kung u gradskim parkovima /Limanski park i Dunavski park/ pokrenuo je i realizovao Tai či čuan klub SUN još 2005. godine. Projekat besplatnog vežbanja Tai či čuana u novosadskim parkovima, za sve građane, inicirala je i podržala Uprava za sport Grada Novog Sada, a podržala je i kineska ambasada u Beogradu. Obzirom da je Tai či čuan kineska veština, a Kina je 2008. godine bila domaćin Olimpijade, u čast i povodom toga pokrenuta je akcija besplatnog vežbanja Tai či čuana za sve gradjane, a projekat je nazvan ”NOVI SAD TAI ČI GRAD u susret Olimpijadi u Pekingu 2008.godine”.

Cilj je bio da se gradjani upoznaju sa Tai či čuan veštinom /da vide i da probaju da rade ove vežbe/. Ove aktivnosti se redovno i kontinuirano odvijaju od 2005. god. do danas – svakog leta, od maja do oktobra, dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom u popodnevnim časovima. Veliki broj naših sugrađana,slučajnih prolaznika,i turista je u protekle četiri godine viđao grupu kako u Dunavskom i Limanskom parku vežba. Tako da je Tai či čuan, po rečima novinara, postao :prepoznatljivo obeležje Grada Novog Sada”. Mnogi naši sugrađani, pa i stranci /kineskinja lekar akupunkture, studenti iz Grčke i Bugarske, nekoliko naših ljudi koji žive u inostranstvu, itd./ vežbali su Tai či čuan. Oni koji su prepoznali i osetili da je Tai či čuan veština za njih, koja izuzetno povoljno deluje na njihovo zdravlje i raspoloženje, redovno dolaze i vežbaju sa nama svakog leta. Čak se i u zimskom periodu samoinicijativno organizuju i okupljaju u Limanskom parku, druže se i vežbaju Tai či i Či kug. Ova činjenica nas u Klubu SUN posebno raduje,jer se i kod nas počela ostvarivati ideja i zdravstveno korisna navika, nešto što je u Kini već uobičajeno, da se ljudi svakodnevno u prirodi u parkovima okupljaju,druže i vežbaju radi zdravlja.

Nadamo se da će se ova akcija nastaviti i ovog leta i pozivamo Vas da nam se pridružite!